CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Áp dụng: Từ ngày 10/11/2018 đến hết ngày 24/11/2018

• Gói 1: Áp dụng cho đơn hàng 10 đến 14 cây.
Giảm 10% & Tặng phiếu mua hàng (Voucher) 100.000VNĐ cho đơn hàng tiếp theo & Tặng 1 cây lan (cây đơn chưa bao gồm chậu).

• Gói 2: Áp dụng cho đơn hàng 15 đến 19 cây trở lên.
Giảm 10% & Tặng phiếu mua hàng (Voucher) 200.000VNĐ cho đơn hàng tiếp theo. Tặng 2 cây lan ( cây đơn chưa bao gồm chậu).

• Gói 3: Áp dụng cho đơn hàng từ 20 cây đến 24 cây.
Giảm 10% & Tặng phiếu mua hàng(Voucher) 300.000VNĐ cho đơn hàng tiếp theo. Tặng 3 cây lan ( cây đơn chưa bao gồm chậu).

• Gói 4: Áp dụng cho đơn hàng từ 25 đến 29 cây.
Giảm 10% & Tặng phiếu mua hàng (Voucher) 400.000VNĐ cho đơn hàng tiếp theo.Tặng 4 cây lan ( cây đơn chưa bao gồm chậu) .

• Gói 5: Áp dụng cho đơn hàng từ 30 cây trở lên.
Giảm 10% & Tặng phiếu mua hàng(Voucher) 500.000VNĐ cho đơn hàng tiếp theo. Tặng 5 cây lan ( cây đơn chưa bao gồm chậu).

 

Hotline: 0906 39 13 16
Hotline: 0906 39 13 16